گردنبند جواهر multi gemstone necklace

گردنبند های طلای چند جواهر ساخت تک طلا.برای سفارش به وبسایت تک طلا مراجعه بفرمایید Multicolor necklace made by Taktala.
8 Épingles7 Abonné(e)s
گردنبند جواهر چند نگین زیبا و خاص به وزن 7.23 گرم طلای 18 عیار(بدون زنجیر) و انواع جواهرات اصل و درجه یک به وزن 4.5 قیراط  multi gemstone necklace .7.23Gr 18K gold and 4.5 Ct genuine gemstones like: blue topaz,Citirine,Amethyst,Spinel,tourmaline and peridot

گردنبند جواهر چند نگین زیبا و خاص به وزن 7.23 گرم طلای 18 عیار(بدون زنجیر) و انواع جواهرات اصل و درجه یک به وزن 4.5 قیراط multi gemstone necklace .7.23Gr 18K gold and 4.5 Ct genuine gemstones like: blue topaz,Citirine,Amethyst,Spinel,tourmaline and peridot

گردنبند جواهر چند نگین زیبا و خاص به وزن 7.23 گرم طلای 18 عیار(بدون زنجیر) و انواع جواهرات اصل و درجه یک به وزن 4.5 قیراط multi gemstone necklace .7.23Gr 18K gold and 4.5 Ct genuine gemstones like: blue topaz,Citirine,Amethyst,Spinel,tourmaline and peridot

گردنبند جواهر چند نگین زیبا و خاص به وزن 7.23 گرم طلای 18 عیار(بدون زنجیر) و انواع جواهرات اصل و درجه یک به وزن 4.5 قیراط multi gemstone necklace .7.23Gr 18K gold and 4.5 Ct genuine gemstones like: blue topaz,Citirine,Amethyst,Spinel,tourmaline and peridot

گردنبند جواهر طلا سفید بسیار زیبا و فوق العاده ی طلای 18 عیار به وزن 16.5 گرم(با زنجیر) و بهترین جواهرات اصل سفید ورنگین اصل شامل: برلیان ، آمتیسیت ، لعل بدخشان ، تورمالین ، پریدوت ، سیترین و رودولایت گارنت ، یاقوت زرد ، یاقوت سبز ، سونچیا و توپاز. گلچینی از همه جواهرات جهان! multicolor jewellery necklace: 14gr 18K gold and 9 carats genuine gemstones include: Amethyst,Diamond,Spinel,peridot,garnet,sapphire,ruby

گردنبند جواهر طلا سفید بسیار زیبا و فوق العاده ی طلای 18 عیار به وزن 16.5 گرم(با زنجیر) و بهترین جواهرات اصل سفید ورنگین اصل شامل: برلیان ، آمتیسیت ، لعل بدخشان ، تورمالین ، پریدوت ، سیترین و رودولایت گارنت ، یاقوت زرد ، یاقوت سبز ، سونچیا و توپاز. گلچینی از همه جواهرات جهان! multicolor jewellery necklace: 14gr 18K gold and 9 carats genuine gemstones include: Amethyst,Diamond,Spinel,peridot,garnet,sapphire,ruby

گردنبند جواهر طلا سفید بسیار زیبا و فوق العاده ی طلای 18 عیار به وزن 16.5 گرم(با زنجیر) و بهترین جواهرات اصل سفید ورنگین اصل شامل: برلیان ، آمتیسیت ، لعل بدخشان ، تورمالین ، پریدوت ، سیترین و رودولایت گارنت ، یاقوت زرد ، یاقوت سبز ، سونچیا و توپاز. گلچینی از همه جواهرات جهان! multicolor jewellery necklace: 14gr 18K gold and 9 carats genuine gemstones include: Amethyst,Diamond,Spinel,peridot,garnet,sapphire,ruby

گردنبند جواهر طلا سفید بسیار زیبا و فوق العاده ی طلای 18 عیار به وزن 16.5 گرم(با زنجیر) و بهترین جواهرات اصل سفید ورنگین اصل شامل: برلیان ، آمتیسیت ، لعل بدخشان ، تورمالین ، پریدوت ، سیترین و رودولایت گارنت ، یاقوت زرد ، یاقوت سبز ، سونچیا و توپاز. گلچینی از همه جواهرات جهان! multicolor jewellery necklace: 14gr 18K gold and 9 carats genuine gemstones include: Amethyst,Diamond,Spinel,peridot,garnet,sapphire,ruby

گردنبند جواهر چند نگین زیبا و خاص به وزن 7.23 گرم طلای 18 عیار(بدون زنجیر) و انواع جواهرات اصل و درجه یک به وزن 4.5 قیراط multi gemstone necklace .7.23Gr 18K gold and 4.5 Ct genuine gemstones like: blue topaz,Citirine,Amethyst,Spinel,tourmaline and peridot

گردنبند جواهر چند نگین زیبا و خاص به وزن 7.23 گرم طلای 18 عیار(بدون زنجیر) و انواع جواهرات اصل و درجه یک به وزن 4.5 قیراط multi gemstone necklace .7.23Gr 18K gold and 4.5 Ct genuine gemstones like: blue topaz,Citirine,Amethyst,Spinel,tourmaline and peridot

گردنبند جواهر طلا سفید بسیار زیبا و فوق العاده ی طلای 18 عیار به وزن 16.5 گرم(با زنجیر) و بهترین جواهرات اصل سفید ورنگین اصل شامل: برلیان ، آمتیسیت ، لعل بدخشان ، تورمالین ، پریدوت ، سیترین و رودولایت گارنت ، یاقوت زرد ، یاقوت سبز ، سونچیا و توپاز. گلچینی از همه جواهرات جهان! multicolor jewellery necklace: 14gr 18K gold and 9 carats genuine gemstones include: Amethyst,Diamond,Spinel,peridot,garnet,sapphire,ruby

گردنبند جواهر طلا سفید بسیار زیبا و فوق العاده ی طلای 18 عیار به وزن 16.5 گرم(با زنجیر) و بهترین جواهرات اصل سفید ورنگین اصل شامل: برلیان ، آمتیسیت ، لعل بدخشان ، تورمالین ، پریدوت ، سیترین و رودولایت گارنت ، یاقوت زرد ، یاقوت سبز ، سونچیا و توپاز. گلچینی از همه جواهرات جهان! multicolor jewellery necklace: 14gr 18K gold and 9 carats genuine gemstones include: Amethyst,Diamond,Spinel,peridot,garnet,sapphire,ruby

گردنبند جواهر طلا سفید بسیار زیبا و فوق العاده ی طلای 18 عیار به وزن 16.5 گرم(با زنجیر) و بهترین جواهرات اصل سفید ورنگین اصل شامل: برلیان ، آمتیسیت ، لعل بدخشان ، تورمالین ، پریدوت ، سیترین و رودولایت گارنت ، یاقوت زرد ، یاقوت سبز ، سونچیا و توپاز. گلچینی از همه جواهرات جهان! multicolor jewellery necklace: 14gr 18K gold and 9 carats genuine gemstones include: Amethyst,Diamond,Spinel,peridot,garnet,sapphire,ruby

گردنبند جواهر طلا سفید بسیار زیبا و فوق العاده ی طلای 18 عیار به وزن 16.5 گرم(با زنجیر) و بهترین جواهرات اصل سفید ورنگین اصل شامل: برلیان ، آمتیسیت ، لعل بدخشان ، تورمالین ، پریدوت ، سیترین و رودولایت گارنت ، یاقوت زرد ، یاقوت سبز ، سونچیا و توپاز. گلچینی از همه جواهرات جهان! multicolor jewellery necklace: 14gr 18K gold and 9 carats genuine gemstones include: Amethyst,Diamond,Spinel,peridot,garnet,sapphire,ruby

گردنبند جواهر طلا سفید بسیار زیبا و فوق العاده ی طلای 18 عیار به وزن 16.5 گرم(با زنجیر) و بهترین جواهرات اصل سفید ورنگین اصل شامل: برلیان ، آمتیسیت ، لعل بدخشان ، تورمالین ، پریدوت ، سیترین و رودولایت گارنت ، یاقوت زرد ، یاقوت سبز ، سونچیا و توپاز. گلچینی از همه جواهرات جهان!  multicolor jewellery necklace: 14gr 18K gold and 9 carats genuine gemstones include: Amethyst,Diamond,Spinel,peridot,garnet,sapphire,ruby

گردنبند جواهر طلا سفید بسیار زیبا و فوق العاده ی طلای 18 عیار به وزن 16.5 گرم(با زنجیر) و بهترین جواهرات اصل سفید ورنگین اصل شامل: برلیان ، آمتیسیت ، لعل بدخشان ، تورمالین ، پریدوت ، سیترین و رودولایت گارنت ، یاقوت زرد ، یاقوت سبز ، سونچیا و توپاز. گلچینی از همه جواهرات جهان! multicolor jewellery necklace: 14gr 18K gold and 9 carats genuine gemstones include: Amethyst,Diamond,Spinel,peridot,garnet,sapphire,ruby


Encore plus d'idées
انگشتر عقیق خط زیر قیمت 160,000 تومان

انگشتر عقیق خط زیر قیمت 160,000 تومان

اویز و دستبند مخصوص اسم شما 50 تومان

اویز و دستبند مخصوص اسم شما 50 تومان

انگشتر عقیق یمن 420,000 تومان

انگشتر عقیق یمن 420,000 تومان

عينك گرد 60,000 تومان

عينك گرد 60,000 تومان

گردنبند نگین دار ستونی 44,000 تومان

گردنبند نگین دار ستونی 44,000 تومان

انواع دستبند 4,000 تومان

انواع دستبند 4,000 تومان

ساعت اسپرت quartz 120,000 تومان

ساعت اسپرت quartz 120,000 تومان

انگشتر توپاز دستساز  500,000 تومان

انگشتر توپاز دستساز 500,000 تومان

فروش انگشتر یاقوت معدنی با رکاب 170,000 تومان

فروش انگشتر یاقوت معدنی با رکاب 170,000 تومان

Pinterest
Rechercher