Sonia Ban

Sonia Ban

Ne sois ni oppresseur, ni opprimé. ___