Pinterest • Le catalogue d'idées

Explorez Femme Cafe, Petit Fleur et plus encore !

Avec plus de 30 000 membres, épanews est le réseau social de l'épanouissement et du bien-être.

delicate pink Cherry Blossoms

Si Doux Et Delicat

barsanworld:magnolia 4 by Sky-Genta on Flickr.

"Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ luôn tâm niệm một điều, đó là không bao giờ ngoảnh đầu lại. Chỉ hối hận vì những gì chưa làm được, không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Mỗi bước đi trong cuộc đời, đều phải trả giá, tôi đã có được một số thứ mà mình cần, và cũng mất đi một vài thứ mà mình không muốn mất. Nhưng tất cả chúng sinh trên thế giới này, có ai là không sống như thế chứ?"

takaclip: (by —IZA—)

blue/purple hydrangea macrophylla