Pinterest • Le catalogue d'idées

Explorez Idée Aquarium, Aquarium Terrarium et plus encore !

Idée Aquarium,Aquarium Terrarium,Nature Aquarium,Aquascaping Bébé,Aquascaping Aquarium,Poitrine,Aquascapes Impressionnant,Planted Aquarium,Aqua Poolkoh

All sizes | view above 16/6/13 | Flickr - Photo Sharing!

Shallow Brook par Spin0ff. Something about this aquascape makes me happy. Can't put my finger on it...

bouaqua: simonsaquascapeblog: Favourites: Red Rock by James Findley New nano set up by James Findley for The Green Machine. More images and information here. Một hồ nhỏ của Green Machine kết hợp giữa loài cây ưa sáng (trân châu Cu Ba) dưới thấp và những loài cây chịu ít sáng (rêu, ráy, dương xỉ) trên cao. Sự đối lập này tưởng như bất khả thi nhưng hoàn toàn có thể thực hiện nếu ta đảm bảo được chất lượng nước và nhiệt độ hồ. Cùng xem để thấy không phải cứ khi nào rêu, ráy, dương xỉ tàn úa…

Green Silence par Alex67

Mervent II par Poups. #aquascaping #aquarium

Actifs Aquarium,Art Aquarium,Aquariums Aquascapes,Réservoirs Aquascape,Jardinage,Planted Aquarium,Aquariums Cie,Epic Aquascape,Manfred

WaterSong par Erikstras. #aquascaping #aquarium

Shrimp Nano by Enrico Serena.