Explorer ces idées et plus encore !

Découvrir des thèmes similaires

Kikuji Kawada, Presenting 'The Map'

Kikuji Kawada, Presenting 'The Map'

Image detail for -william s. burroughs, lawrence, ks, 1995. by annie leibovitz

Image detail for -william s. burroughs, lawrence, ks, 1995. by annie leibovitz

Guy Debord - La Refutation.

Guy Debord - La Refutation.

Tình bạn khi đã trưởng thành chỉ có thể dành cho nhau một ít thời gian. Chúng tôi đều tỉnh táo như vậy. Nhìn thấy được giới hạn của thời gian. Tình bạn ào ạt như nước vỡ bờ thời trẻ đã không còn nữa. Trải qua bao gập ghềnh của số phận và nỗi thê lương của con người, đã không còn cần phải quá thành tâm tìm kiếm kết cục của tương lai. Chúng ta đều biết rằng rút cục chúng ta đã lớn. Đau đớn rồi sẽ qua. Nhưng những người từng yêu cũng tan biến.

Tình bạn khi đã trưởng thành chỉ có thể dành cho nhau một ít thời gian. Chúng tôi đều tỉnh táo như vậy. Nhìn thấy được giới hạn của thời gian. Tình bạn ào ạt như nước vỡ bờ thời trẻ đã không còn nữa. Trải qua bao gập ghềnh của số phận và nỗi thê lương của con người, đã không còn cần phải quá thành tâm tìm kiếm kết cục của tương lai. Chúng ta đều biết rằng rút cục chúng ta đã lớn. Đau đớn rồi sẽ qua. Nhưng những người từng yêu cũng tan biến.

Masters of Photography - Joan Colom - YouTube

Masters of Photography - Joan Colom - YouTube

Not a billboard from movie Blade Runner, but a photo of Beijing's smog & one of the buildings with a video running.

Not a billboard from movie Blade Runner, but a photo of Beijing's smog & one of the buildings with a video running.

Portugal de Bernard Plossu

Portugal de Bernard Plossu

La Belle et la Bête, affiche

La Belle et la Bête, affiche

Marcel Broodthaers is one of the artists Jean-François Cheerier takes as an example of the autobiography in the art practice. I recommend you to do a research about this artists's body of work.

Marcel Broodthaers is one of the artists Jean-François Cheerier takes as an example of the autobiography in the art practice. I recommend you to do a research about this artists's body of work.

Cyanotype

Cyanotype

Pinterest
Rechercher