Takato Yamamoto. S)

Takato Yamamoto. S)

La Sirena Takato Yamamoto

La Sirena Takato Yamamoto

Japanese Woodcuts | Woodcuts Etc.

Japanese Woodcuts | Woodcuts Etc.

Natori Shunsen (1886-1960) Collection of Shunsen Portraits: Ichikawa Sadanji II As Narukami Uejin

Natori Shunsen (1886-1960) Collection of Shunsen Portraits: Ichikawa Sadanji II As Narukami Uejin

Kasamatsu Shirō, Casting a Net, 1956

Kasamatsu Shirō, Casting a Net, 1956

Onoe Kikugoro as Omatsuri Sanshichi  by Natori Shunsen, 1931  (published by Watanabe Shozaburo)

Onoe Kikugoro as Omatsuri Sanshichi by Natori Shunsen, 1931 (published by Watanabe Shozaburo)

Bando Minosuke as Sadakuro in "Chushingura" by Natori Shunsen, 1953 (published by Watanabe Shozaburo)

Bando Minosuke as Sadakuro in "Chushingura" by Natori Shunsen, 1953 (published by Watanabe Shozaburo)

hanga gallery . . . torii gallery: Bando Hikosaburo as Matsuomaru by Natori Shunsen, 1928. Published by Watanabe Shozaburo

hanga gallery . . . torii gallery: Bando Hikosaburo as Matsuomaru by Natori Shunsen, 1928. Published by Watanabe Shozaburo

Nakamura Kichiemon as Chobei in "Suzugamori" by Natori Shunsen, 1951 (published by Watanabe Shozaburo)

Nakamura Kichiemon as Chobei in "Suzugamori" by Natori Shunsen, 1951 (published by Watanabe Shozaburo)

Natori Shunsen

Natori Shunsen

Pinterest
Rechercher