Porte-clef | Macaron | Fimo || Strap | Macaron | Polymerclay

Porte-clef | Macaron | Fimo || Strap | Macaron | Polymerclay

Porte-clef | Macaron | Fimo || Strap | Macaron | Polymerclay

Porte-clef | Macaron | Fimo || Strap | Macaron | Polymerclay

Boucles d'oreilles | Glaces | Fimo || Earrings | Icecream | Polymerclay

Boucles d'oreilles | Glaces | Fimo || Earrings | Icecream | Polymerclay

Boucles d'oreilles | Macaron | Fimo || Earrings | Macaron | Polymerclay

Boucles d'oreilles | Macaron | Fimo || Earrings | Macaron | Polymerclay

Boucles d'oreilles | Brownie | Fimo || Earrings | Brownie | Polymerclay

Boucles d'oreilles | Brownie | Fimo || Earrings | Brownie | Polymerclay

Boucles d'oreilles | Gâteau au chocolat | Fimo || Earrings | Chocolate cake | Polymerclay

Boucles d'oreilles | Gâteau au chocolat | Fimo || Earrings | Chocolate cake | Polymerclay

Boucles d'oreilles | Cookies cœur | Fimo || Earrings | Cookies heart | Polymerclay

Boucles d'oreilles | Cookies cœur | Fimo || Earrings | Cookies heart | Polymerclay

Boucles d'oreilles | Gauffres | Fimo || Earrings | Waffles | Polymerclay

Boucles d'oreilles | Gauffres | Fimo || Earrings | Waffles | Polymerclay

Boucles d'oreilles | Gauffres | Fimo                   || Earrings | Waffles | Polymerclay

Boucles d'oreilles | Gauffres | Fimo || Earrings | Waffles | Polymerclay

Starbuck coffee chocolate | Fimo

Starbuck coffee chocolate | Fimo

Pinterest
Rechercher