Pinterest

APADRINAT! Bourgery, J. M. (Jean Marc), 1797-1849 [Anatomie élémentaire / Bourgery et Jacob]

7 Épingles33 Abonné(e)s
Arrel de la col·laboració entre Jean Marc Bourgery i l’il·lustrador Nicolas Jacob va néixer una obra cabdal de l’anatomia del segle XIX, l’Atlas d'anatomie humaine et de chirugie, una obra en 8 volums que es va editar entre 1831 i 1854 en forma de facsímils.
Restauració: Bloc del llibre; neteja mecànica, neteja humida, consolidació, muntatge d’escativanes. Enquadernació en pergamí: neteja mecànica, neteja humida, restauració d’estrips, hidratació i muntatge.

Restauració: Bloc del llibre; neteja mecànica, neteja humida, consolidació, muntatge d’escativanes. Enquadernació en pergamí: neteja mecànica, neteja humida, restauració d’estrips, hidratació i muntatge.

Resultat de la restauració

Resultat de la restauració

Resultat de la restauració

Resultat de la restauració

Proposta de restauració

Proposta de restauració

Proposta de restauració

Proposta de restauració

Resultat de la restauració

Resultat de la restauració

Proposta de restauració

Proposta de restauració