HRUS

55 Épingles24 Abonné(e)s
משפיעים על שורה התחתונה  ברבעון האחרון של השנה מכינים את תוכנית העבודה לשנה הבאה. תהליך זה מבוצע ע"י הנהלת החברה ומשאבי האנוש של הארגון צריכים להיות מעורבים בתהליך זה מתחילתו ועד סופו!

משפיעים על שורה התחתונה ברבעון האחרון של השנה מכינים את תוכנית העבודה לשנה הבאה. תהליך זה מבוצע ע"י הנהלת החברה ומשאבי האנוש של הארגון צריכים להיות מעורבים בתהליך זה מתחילתו ועד סופו!

כשניגשים לבנות תוכנית הדרכה חשוב לשלב כמה שיותר סגנונות "יש לנו עושר עצום של כלים ומתודולוגיות הדרכה בארגון. אני מאמינה שצריך לתת לעובדים לטעום כמה שיותר סגנונות". כך לדברי דנה מנור, מנהלת למידה ופיתוח ארגוני ב-IBM.

כשניגשים לבנות תוכנית הדרכה חשוב לשלב כמה שיותר סגנונות "יש לנו עושר עצום של כלים ומתודולוגיות הדרכה בארגון. אני מאמינה שצריך לתת לעובדים לטעום כמה שיותר סגנונות". כך לדברי דנה מנור, מנהלת למידה ופיתוח ארגוני ב-IBM.

פרספקטיבה היסטורית והשלכות נוכחיות של התאגדות עובדים והתנגדות מעסיקים  כיצד ניתן להגיע לפתרון מוסכם בין ההנהלה והועד ולנטרל את התנגדות המעסיקים להתארגנות עובדים? ישראל יוגב, מנכ"ל משותף "יישום - אנשים ותוצאות" מציע פתרון!

פרספקטיבה היסטורית והשלכות נוכחיות של התאגדות עובדים והתנגדות מעסיקים כיצד ניתן להגיע לפתרון מוסכם בין ההנהלה והועד ולנטרל את התנגדות המעסיקים להתארגנות עובדים? ישראל יוגב, מנכ"ל משותף "יישום - אנשים ותוצאות" מציע פתרון!

פורטל משאבי אנוש מספר אחד בישראל!

פורטל משאבי אנוש מספר אחד בישראל!

תיקון 20 לחוק החברות – הכצעקתה?  תיקון 20 לחוק החברות נחקק רק בשנה האחרונה וכבר עם פרסום ראשוני של מדיניות התגמול במספר חברות העצים את השיח הציבורי בנושא שכר בכירים ומדיניות שכר בחברות ציבוריות. האם יש הצדקה לכך?

תיקון 20 לחוק החברות – הכצעקתה? תיקון 20 לחוק החברות נחקק רק בשנה האחרונה וכבר עם פרסום ראשוני של מדיניות התגמול במספר חברות העצים את השיח הציבורי בנושא שכר בכירים ומדיניות שכר בחברות ציבוריות. האם יש הצדקה לכך?

עת הדעת: המערכת שתשנה את עולם ההדרכה והחינוך בכנס ההדרכה השנתי הציג ד"ר דובי וייס את מערכת "עת הדעת" הפועלת כיום ב-200 בתי ספר, ומאפשרת למדריך ללמד באופן אפקטיבי ומהנה 40 תלמידים בכיתה

עת הדעת: המערכת שתשנה את עולם ההדרכה והחינוך בכנס ההדרכה השנתי הציג ד"ר דובי וייס את מערכת "עת הדעת" הפועלת כיום ב-200 בתי ספר, ומאפשרת למדריך ללמד באופן אפקטיבי ומהנה 40 תלמידים בכיתה

הלומדה כשלה, הרצאה אינה מהווה פתרון למידה אפקטיבי. אז מה כן עובד? הרצאה פרונטלית? לומדה להדרכת עובדים? למידה באמצעות מחשב? לדעתו של ד"ר דובי וייס, המדען הראשי והמייסד הפדגוגי של "עת הדעת", אלו שייכים לדור הקודם. הוא מאמין כי הדרכת עובדים תעבור למודל ההדרכה ההוליסטי. למה? ואיך? בכתבה זו...

הלומדה כשלה, הרצאה אינה מהווה פתרון למידה אפקטיבי. אז מה כן עובד? הרצאה פרונטלית? לומדה להדרכת עובדים? למידה באמצעות מחשב? לדעתו של ד"ר דובי וייס, המדען הראשי והמייסד הפדגוגי של "עת הדעת", אלו שייכים לדור הקודם. הוא מאמין כי הדרכת עובדים תעבור למודל ההדרכה ההוליסטי. למה? ואיך? בכתבה זו...

http://www.hrus.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94

http://www.hrus.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94

ספר מתנת HRus למשתתפי כנס הגיוס הספר "הקוד האנושי" מאת ד"ר דב ינאי יוענק במתנה לכל משתתפי כנס הגיוס השנתי שיתקיים ב-4 בפברואר

ספר מתנת HRus למשתתפי כנס הגיוס הספר "הקוד האנושי" מאת ד"ר דב ינאי יוענק במתנה לכל משתתפי כנס הגיוס השנתי שיתקיים ב-4 בפברואר

מחקר: תהליכי הגיוס האפקטיביים ביותר בכנס הגיוס השנתי יציג דרור גורביץ, שותף מנהל ב-AKT מחקר בנצ'מרק שנתי שנערך בקרב למעלה מ-100 ארגונים, ומאפשר לכם להציץ וללמוד איך ארגונים אחרים מגייסים

מחקר: תהליכי הגיוס האפקטיביים ביותר בכנס הגיוס השנתי יציג דרור גורביץ, שותף מנהל ב-AKT מחקר בנצ'מרק שנתי שנערך בקרב למעלה מ-100 ארגונים, ומאפשר לכם להציץ וללמוד איך ארגונים אחרים מגייסים

Pinterest
Rechercher